61.

Uniform 1.6

Icon Themes by ZMA
75 comments
Score 73%
73 Likes
27 Dislikes
Nov 28 2017
62.

Oranchelo icon theme 0.7.4 remixed

Icon Themes by umayanga
36 comments
Score 61%
61 Likes
39 Dislikes
Nov 25 2017
63.

Delft 0.2

Icon Themes by madmaxms
3 comments
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Nov 18 2017
64.

FileZilla Mint-X

Icon Themes by l1718s
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2017
65.

FileZilla Breeze

Icon Themes by l1718s
1 comment
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Nov 11 2017
66.

Mac OS X Icon 0.1

Icon Themes by BalasakthiGopal
4 comments
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Nov 06 2017
67.

Glass of water 1.2

Icon Themes by ZMA
6 comments
Score 61%
61 Likes
39 Dislikes
Nov 06 2017
68.
Score 70%
70 Likes
30 Dislikes
Nov 02 2017
69.

Black Win Oxy Icons 1.2

Icon Themes by jamie2587
Debian
1 comment
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Nov 02 2017
70.

Firefox 57 NEW ICON Firefox 57

Icon Themes by Magog64
1 comment
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Nov 01 2017