91.
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Aug 15 2017
92.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 15 2017
93.

Numix White Icons

Icon Themes by luciothiago
13 comments
Score 58%
58 Likes
42 Dislikes
Aug 15 2017
94.

Clarity 0.4.6

Icon Themes by jcubic
Debian
135 comments
Score 76%
76 Likes
24 Dislikes
Aug 15 2017
95.
Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Aug 14 2017
96.

Elementary GTK Pack 2

Icon Themes by cybercop
7 comments
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 14 2017
97.

Windows 8 cursors 1.01

Cursors by srzw
10 comments
Score 64%
64 Likes
36 Dislikes
Aug 14 2017
98.
Score 80%
80 Likes
20 Dislikes
Aug 14 2017
99.
Score 70%
70 Likes
30 Dislikes
Aug 14 2017
100.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 14 2017