OpenOffice splash for Ubuntu 10.04

OpenOffice Splash Screens

Source (required if based on other people's work):

0
Score 50%
Description:

PL: Kliknij prawym przyciskiem na ikonie pobranego pliku. Wybierz funkcje właściwości, tam zakładkę Uprawnienia i zaznacz opcje Zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu. Kliknij dwukrotnie na ikonie pobranego skryptu i w oknie które się otworzy wybierz uruchom w terminalu.

EN:Right-click on the icon of the downloaded file. Select the properties of functions, there Permissions tab and check the file permit to operate as a program. Double-click the icon to download the script and in the window that opens, select Run in Terminal. (by Google Translator)
Be the first to comment

product-maker 8 8

File (click to download) Version Description Packagetype Architecture Downloads Date Filesize DL OCS-Install
Pling
Details
license
version
updated Jun 29 2010
added Jun 29 2010
downloads today
0
page views today 0
System Tags addon