Search results for "bootscreen"

1.

Plasma-dark

GRUB Themes by gabrielgry
#Plasma 5.11 | 16:9 | Plasma logo Plasma_5.11-dark_16-9-GRUB2-1.0 #Plasma 5.11 | 4:3 | Plasma logo Plasma_5.11-dark_4-3-GRUB2-1.0 #Plasma 5.11 | 16:9 | KDE logo Plasma_5.11-dark_KDE-logo_16-9-GRUB2-1.0 #Plasma 5.11 | 4:3 | KDE...
splashscreen linux burg bootscreen grub unix
6.1
Oct 28 2017
2.

Plasma-light

GRUB Themes by gabrielgry
#Plasma 5.11 | 16:9 | Plasma logo Plasma_5.11-light_16-9-GRUB2-1.0 #Plasma 5.11 | 4:3 | Plasma logo Plasma_5.11-light_4-3-GRUB2-1.0 #Plasma 5.11 | 16:9 | KDE logo Plasma_5.11-light_KDE-logo_16-9-GRUB2-1.0 #Plasma 5.11 | 4:3 | KDE...
unix burg bootscreen grub splashscreen linux
6.1
Oct 28 2017