Search results for "grub2+theme"

1.

Kora

Full Icon Themes by tarma
Kora icon theme for dark and light UI. *kora - for dark themes with dark panel *kora-light
9.3
Nov 14 2022