Search results for "papirus"

1.

Fluent11

Full Icon Themes by 80lu
-themes Credit: Papirus Icon Theme by Alexey Varfolomeev, Sergei Eremenko and creepertron95. Win11 Icon
fluent icon-theme linux papirus unix windows
6.8
Jan 05 2023