OpenOffice splash for Ubuntu 10.04
LO/OO Splash Screens
Description:

PL: Kliknij prawym przyciskiem na ikonie pobranego pliku. Wybierz funkcje właściwości, tam zakładkę Uprawnienia i zaznacz opcje Zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu. Kliknij dwukrotnie na ikonie pobranego skryptu i w oknie które się otworzy wybierz uruchom w terminalu.

EN:Right-click on the icon of the downloaded file. Select the properties of functions, there Permissions tab and check the file permit to operate as a program. Double-click the icon to download the script and in the window that opens, select Run in Terminal. (by Google Translator)
Be the first to comment
Filename Version Description Filetype Packagetype License Downloads Date Filesize Install
Score 50%
50.00 Likes
50 Dislikes
Details
version
updated Jun 29 2010
added Jun 29 2010
downloads
page views 206